Na temelju Odluke Predsjedništva Veslačkog kluba Zagreb, od 25. svibnja 2023. godine, a sukladno članku 23., 24. i 25. Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“, dostavlja se:

P O Z I V

članovima na sjednicu Skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u

srijedu, 14. lipnja 2023. godine u 19.30 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine Veslačkog kluba Zagreb predlaže  se slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine i odabir radnih tijela skupštine.
  1. Radnog predsjedništva
  1. Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  1. Verifikacijske komisije
  1. Izvješće Verifikacijske komisije
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne  sjednice Skupštine
 3. Izvješća upravnih i radnih tijela:
  1. Izvještaj verifikacijske komisije
  1. Izvještaj predsjednika
  1. Izvještaj sportskog pogona
  1. Izvještaj disciplinske komisije
  1. Izvještaj materijalno-financijskog poslovanja
  1. Izvještaj Nadzornog odbora
 4. Plan i program Kluba za 2023. godinu
 5. Razno

U Zagrebu, 25. svibnja 2023. godine

Za Predsjedništvo VK Zagreb

Krešimir Lušić predsjednik