Temeljem Odluke Predsjedništva od 2. prosinca 2016. godine, a sukladno članku 23., 26., i 27. Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“,  dostavljamo:

P O Z I V

Na 2. Sjednicu skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u subotu 17.prosinca 2016. godine u 18.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine Veslačkog kluba Zagreb predlaže  se slijedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine ,odabir radnih tijela skupštine.
  • Radnog predsjedništva
  • Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  • Verifikacijske komisije
  • Izvješće Verifikacijske komisije
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
 3. Predstavljanje i usvajanje financijskog plana za 2017.g
 4. Razno , svečani dio sjednice, dodjela nagrada

U Zagrebu, 02. prosinca 2016. godine                                                                         

Predsjednik skupštine                                                                         Josip Labura

Dokument u doc formatu možete preuzeti ovdje:

poziv-na-skupstinu-2016_12