Na temelju Odluke Predsjedništva Veslačkog kluba Zagreb, od 30. siječnja 2022. godine, a sukladno članku 23., 24. i 25. Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“, dostavlja se:

P O Z I V

članovima na izbornu Skupštinu Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u

petak, 18. veljače 2022. godine u 19.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.