Na temelju Odluke Predsjedništva Veslačkog kluba Zagreb, od 03. travnja 2024. godine, a sukladno članku 23., 24. i 25. Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“, dostavlja se:

P O Z I V

članovima na sjednicu Skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u

srijedu, 17. travnja 2024. godine u 19.30 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine Veslačkog kluba Zagreb predlaže  se slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine i odabir radnih tijela skupštine.
  1. Radnog predsjedništva
  1. Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  1. Verifikacijske komisije
  1. Izvješće Verifikacijske komisije
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne  sjednice Skupštine
 3. Plan i program Kluba za 2024. godinu
 4. Razno

U Zagrebu, 03. travnja 2024. godine