Na temelju Odluke Predsjedništva Veslačkog kluba Zagreb, od 21. svibnja 2021. godine, a sukladno članku 23., 24., i 25. Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“, dostavlja se:

P O Z I V

za redovitu sjednicu Skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati

u petak, 11. lipnja 2021. godine u 20.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine
  • Izbor radnog predsjedništva;
  • Izbor verifikacijske komisije;
  • Izbor zapisničara;
  • Izbor ovjerovitelja zapisnika
 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine od 09.10.2020.
 3. Izvješća upravnih i radnih tijela:
  • Izvještaj verifikacijske komisije
  • Izvještaj predsjednika
  • Izvještaj športskog pogona
  • Izvještaj disciplinske komisije
  • Izvještaj o financijskom poslovanju
  • Izvještaj Nadzornog odbora
 4. Plan i program Kluba za 2021. godinu
 5. Rasprava i glasovanje o izvještajima i planovima
 6. Podnesci Skupštini
 7. Razno

U Zagrebu, 21. svibnja 2021. godine

Predsjednik: Krešimir Lušić