Na temelju Odluke Predsjedništva Veslačkog kluba Zagreb, od 24. studenog 2021. godine, a sukladno članku 23., 24. i 25. Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“, dostavlja se:

P O Z I V

članovima na sjednicu Skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u

četvrtak, 9. prosinca 2021. godine u 19.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine Veslačkog kluba Zagreb predlaže  se slijedeći

DNEVNI RED:

 1.  Otvaranje skupštine i odabir radnih tijela skupštine.
  1. Radnog predsjedništva
  1. Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  1. Verifikacijske komisije
  1. Izvješće Verifikacijske komisije
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne  sjednice Skupštine
 3. Predstavljanje i usvajanje financijskog plana za 2022.g
 4. Razno, svečani dio sjednice i dodjela nagrada

U Zagrebu, 24. studenog 2021. godine

Za Predsjedništvo VK Zagreb

Krešimir Lušić

predsjednik