Temeljem Odluke Predsjedništva od 12. listopada 2016. godine, a sukladno članku 23., 26., i 27.

Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“, dostavljamo:

 P O Z I V 

za redovitu Skupštinu Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u petak, 28. listopada 2016. godine u 19.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine

1.1. Izbor radnog predsjedništva;

1.2. Izbor verifikacijske komisije;

1.3. Izbor zapisničara;

1.4. Izbor ovjerovitelja zapisnika

  1. Izvješća upravnih i radnih tijela:

2.1. Izvještaj verifikacijske komisije

2.2. Izvještaj predsjednika

2.3. Izvještaj športskog pogona

2.4. Izvještaj disciplinske komisije

2.5. Izvještaj o financijskom poslovanju

2.6. Izvještaj Nadzornog odbora

  1. Plan i program Kluba za 2017. godinu
  1. Rasprava i glasovanje o izvještajima i planovima
  1. Podnesci Skupštini
  1. Razno

 

U Zagrebu, 12. listopada 2016. godine

Predsjednik skupštine:

Josip Labura