Poziv na skupštinu 12 mj

P O Z I V

 

Na 2. Sjednicu skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u utorak,

 1. prosinca 2015. godine u 19.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

 

Za sjednicu Skupštine Veslačkog kluba Zagreb predlaže  se slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Otvaranje skupštine ,odabir radnih tijela skupštine.
  • Radnog predsjedništva
  • Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  • Verifikacijske komisije
  • Izvješće Verifikacijske komisije
 2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine
 3. Predstavljanje i usvajanje financijskog plana za 2016.g
 4. Razno , svečani dio sjednice, dodjela nagrada

 

 

U Zagrebu, 13. prosinca 2015. godine

 

 

 

                                                                           

Predsjednik skupštine                                                                        

 

 

Josip Labura