P O Z I V

članovima na sjednicu Skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u
četvrtak, 7. prosinca 2023. godine u 19.30 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine i odabir radnih tijela skupštine.
  1.1 Radnog predsjedništva
  1.2 Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  1.3 Verifikacijske komisije
  1.4 Izvješće Verifikacijske komisije
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
 3. Predstavljanje i usvajanje financijskog plana za 2024.g
 4. Razno, svečani dio sjednice i dodjela nagrada