P O Z I V

za redovitu Skupštinu Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u petak,

25. rujna 2015. godine u 19.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine Predsjedništvo Veslačkog kluba Zagreb predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

  1. Donošenje odluke o izmjeni Statuta u cijelosti zbog zakonske obveze propisane novim Zakonom o udrugama
  2. Izvješća upravnih i radnih tijela:

2.1.    Izvještaj predsjednika

2.2.    Izvještaj športskog pogona

2.3.    Izvještaj Nadzornog odbora

  1. Plan i program Kluba za 2016. godinu
  2. Rasprava i glasovanje o izvještajima i planovima
  3. Podnesci Skupštini
  4. Razno